Lejebetingelser maskiner


  1. Det er lejeren der har ansvaret for at sætte dig ind i produktes og dets betjeningsvejledning, og betjene det korrekt.
  2. Der betales 1000 kr depositum, 1500 for brændeflækkeren, ved for sen aflevering betales for ekstra dag, samt tab af anden kunde, med mindre andet aftales inden.  Privatkunder betaler altid leje forud kontant, mobilepay eller straksoverførsel.
  3. Det antal bookede dage er faste, dvs man kan IKKE forkorte lejeperioden og forvente at fore refunderet differencen. Dette er af planlægningshensyn til andre kunder.
  4.  Maskinen lejes kun ud til udlejer, dvs det må ikke videreudlejes/lånes til tredjepart.
  5. Det påhviler lejeren at maskine afleveres tanket/rengjort/pakket korrekt, i samme stand som ved lejens start. Rengøring/afrensning bliver på lejerens bekostning til 300 kr/timen.
  6. I tilfælde af manglende dele, eller det returnerede er beskadiget/stjålet/fejlbetjent, bliver det på lejerens bekostning. Erstatning af det beskadigede/stjålede, bliver selvfølgelig til billigste gældende dagspris.
  7. Stilladsshoppen er under ingen omstændigheder ansvarlig for dødsfald, skader på personer eller ejendom eller følgeaskder, som følge af brug af maskinerne. Vi opfordrer til at følge brugermanual og bruge beskyttelsesudstyr
  8. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejeres ønsker, og ej hellere, hvis lejerens arbejde må afbrydes pga. fejl ved det udlejede materiel.
  9. opdateret 9/5-24