Lejebetingelser For stilladser

 1. Der betales 1000 kr depositum, ved for sen aflvering betales for ekstra dag, samt tab af anden kunde, med mindre andet aftales
  inden. Privatkunder betaler altid leje forud kontant, mobilepay eller straksoverførsel.
 2. Det antal bookede dage er faste, dvs man kan IKKE forkorte lejeperioden og forvente at fore refunderet differencen. Dette er af
  planlægningshensyn til andre kunder.
 3. Stilladset lejes kun ud til udlejer, dvs det må ikke videreudlejes/lånes til tredjepart.
 4. Opstilleren af stillads må ikke anvende stillads eller stilladsdele hvor der er konstateret defekt eller med fejl. Kontakt straks
  udlejningsstedet for afklaring. Lejer er derfor forpligtet til at kontrollere stilladsdelene inden brug, og tage kontakt til
  stilladsshoppen, hvis stilladset ikke skulle være i sin forventede og forsvarlig stand.
 5. Det påhvilker lejeren at stilladset og trailer afleveres rengjort, i samme stand som ved lejens start. Rengøring/afrensning bliver på
  lejerens bekostning til 500 kr/timen. Der må ALDRIG benyttes syre eller mekanisk afrensing af stilladset.
 6. I tilfælde af manglende dele, eller det returnerede er beskadiget eller blevet stjålet, bliver det på lejerens bekosntning. Erstatning af det beskadigede/stjålede, bliver selvfølgelig til billigste gældende dagspris. Dette gælder både stillads og trailer. Værdier op til 70.000 DKR pr trailer.
 7. Der gøres opmærksom på der kræves stilladsbevis for at opsætte et stillads højere end 3 meter i højden. Det er alene lejerens ansvar at stilladset er korrekt opsat og monteret.
 8. En lejedag varer fra 0700-1900, det er i dette tidsrum der kan hentes og afleveres stillads, med mindre andet aftales på forhånd.
 9. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejeres ønsker, og ej hellere, hvis lejerens arbejde må afbrydes pga. fejl ved det udlejede materiel.
 10. Ved betaling for aflever og afhentning, og udlejer er nød til at afvente ud over aftalte afhentningstidspunktet, sker det til 300 kr pr påbegyndt time.
Opdateret 23/1-24
Lejebetingelser For stilladser 2024 23-01-2024.pdf