Lejebetingelser for stilladser

Lejebetingelser

1. Der lægges 1000 kr depositum, ved for sen aflevering betales for en ekstra dag, med mindre andet aftales. Privatkunder betaler altid lejen forud kontant eller mobilepay eller straksoverførsel.

2. De antal bookede dage er  faste, dvs. man kan ikke forkorte lejeperioden og forvente at få  returneret differencen. Dette er af planlægningshensyn til andre  kunder.

3. Stilladset lejes kun ud til lejeren, dvs det må ikke videreudlejes/lånes til tredjepart.

4. Det påhviler lejeren at  stillads og trailer afleveres rengjort, i samme stand som ved lejens  start. Rengøring/afrensning bliver på lejerens bekostning til 500  kr/timen.

5. I tilfælde af der mangler  dele, eller det returnerede er beskadiget eller stjålet, bliver det på  lejerens bekostning. Erstatning af det beskadigede/stjålede, bliver  selvfølgelig til billigste gældende dagspris. Gælder både stillads og  trailer. Totalværdi 60.000 kr m.moms 

6. Det gøres opmærksom på at  det kræver stilladsbevis for at opsætte et stillads der er højere end 3  meter i højden. Det er alene lejerens ansvar, at stilladset er korrekt  opsat og monteret.

7. En lejedag varer fra 7-19, det er i dette tidsrum der hentes og afleveres medmindre andet aftales på forhånd.

8. Udlejer kan ikke gøres ansvarlig, hvis de lejede effekter ikke opfylder lejers ønsker, og ej heller, hvis lejeres arbejde må afbrydes pga. fejl ved det udlejede materiel.

9. Ved betalt afhentning, hvis udlejer er nød til at afvente ud over afhentningstidspunktet sker det til 300 kr pr påbegyndt time.

10. Der er salttillæg i vintermånederne på 200 kr pr. udlejning, det skal vaskes af da alu vil ire.